• Linux dla małych i średnich przedsiębiorstw
  • Open Source
  • Redukcja kosztów IT
  • Zdalna administracja IT
Język Polski Deutsch English

CAUTION - Disclaimer

This message may contain privileged and confidential information. If you are not the intended recipient of this message (or responsible for delivery of the message to such person) you are hereby notified that any use, dissemination, distribution or reproduction of this message is prohibited. If you have received this message in error, you should destroy it and kindly notify the sender by reply e-mail. Please advise immediately if you or your employer do not consent to Internet e-mail for messages of this kind. Opinions, conclusions and other information in this message that do not relate to the official business of Revolution IT Laboratories ("The Company") shall be understood as neither given nor endorsed by it.

The Company advises that this e-mail and any attached files should be scanned to detect viruses. The Company accepts no liability for loss or damage (whether caused by negligence or not) resulting from the use of any attached files.

Pouczenie o poufności i zrzeczeniu się odpowiedzialności

Ta wiadomość może zawierać poufne informacje. Osobom nie będącym adresatem tej wiadomości jej jakiekolwiek użycie, dystrybucja lub kopiowanie jest zabronione. Jeśli ta wiadomość została otrzymana w wyniku błędu, uprzejmie prosi się o zawiadomienie o tym nadawcy odpowiadając na wiadomość oraz jej skasowanie. Opinie, wnioski oraz inne informacje zawarte w tej wiadomości, które nie mają związku z działalnością Revolution IT Laboratories (Firmy) powinny być traktowane jako nie dostarczone, jak również nie zaaprobowane przez Firmę. W wypadku nie wyrażenia zgody na dalsze otrzymywanie drogą mailową tego typu wiadomości, uprzejmie prosi się o natychmiastowe powiadomienie Firmy o tym fakcie.

Zaleca się aby wiadomość oraz wszystkie jej załączniki powinny być sprawdzone programem antywirusowym. Firma nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe na skutek użycia jakichkolwiek załączników tej wiadomości.