• Linux dla małych i średnich przedsiębiorstw
  • Open Source
  • Redukcja kosztów IT
  • Zdalna administracja IT
Język Polski Deutsch English

Referencje - NextiraOne

Poniżej prezentujemy pełną treść referencji jaką otrzymaliśmy od firmy NextiraOne:

Firma Revolution IT Laboratories przygotowała dla NextiraOne Polska Sp. z o.o. system wysokiej niezawodności dla wewnętrznej dedykowanej aplikacji. Głównymi cechami infrastruktury była wysoka wydajność oraz niezawodność działania wraz z zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa.

Wdrożone rozwiązanie oparte zostało m.in. o systemy Linux oraz oprogramowanie typu Open Source.

Nasze dotychczasowe doświadczenia we współpracy z firmą, dają podstawę do wysokiej oceny zarówno jakości jak i terminowości wykonanych dla nas prac. Polecamy Revolution IT Laboratories jako solidnego i wiarygodnego partnera.