• Linux dla małych i średnich przedsiębiorstw
  • Open Source
  • Redukcja kosztów IT
  • Zdalna administracja IT
Język Polski Deutsch English

Referencje - Ubezpieczenia online (www.ubezpieczeniaonline.pl)

Poniżej prezentujemy pełną treść referencji jaką otrzymaliśmy od firmy Ubezpieczenia online:

Firma Revolution IT Laboratories świadczy dla naszej firmy usługi obejmujące bieżące administrowanie i utrzymywanie infrastruktury technicznej w tym m.in. aktualizacje, zarządzanie bezpieczeństwem, wdrażanie nowych rozwiązań, konserwację oraz archiwizację gromadzonych danych, a także czuwa nad niezawodnością użytkowanych przez nas aplikacji. Firma Revolution IT Laboratories zaprojektowała oraz wykonała dla naszej firmy infrastrukturę serwerową.

Jednym z nowych rozwiązań wdrożonych w celu usprawnienia zarządzania dostępami do aplikacji dla pracowników był system LDAP, umożliwiający wykorzystanie pojedynczych danych dla celów autentykacji.

Przygotowane rozwiązania jak i te nowo wdrażane są oparte głównie o oprogramowanie typu Open Source i bardzo dobrze wspomagają pracę zespołu.

Firma Revolution IT Laboratories dała się poznać jako firma rzetelna oraz terminowa. Wszystkie powierzone zadania wykonuje bardzo starannie i konsekwentnie.

Polecamy Firmę Revolution IT Laboratories jako sprawdzonego i godnego zaufania partnera biznesowego.